Disclaimer

Schoonmaakbedrijf Landman BV stellen gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Schoonmaakbedrijf Landman BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Schoonmaakbedrijf Landman streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Schoonmaakbedrijf Landman zich het recht om de website zonder aankondiging tijdelijke of definitief buiten gebruik te stellen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Schoonmaakbedrijf Landman en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAS. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk gebruik en niet/commercieel gebruik.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.